Túi vải Lotus “Sorry, i’m booked”

Chiếc túi vải của Lotus có lẽ là một điều đặc trưng tạo ra sự khác biệt của Lotus. Trong suốt gần 3 năm, chiếc túi vải được sử dụng để đựng sách cho thành viên mượn đã trở nên rất thân quen với mọi người. Đây là một cố gắng của Lotus để góp phần giảm việc dùng đồ nhựa, bảo vệ môi trường. Túi bẩn, Lotus giặt đi và có thể dùng lại bình thường. Túi bền, được may chắc chắn, có khóa kéo, và là sản phẩm Lotus đặt làm tại Việt Nam. Hiện tại Lotus có bán những chiếc túi vải này nhằm mục đích gây quỹ duy trì dự án. Hi vọng được mọi người ủng hộ!

Giá bán để gây quỹ: 100,000đ/ 1 chiếc.

Để mua túi vải, mọi người vui lòng liên lạc với Lotus:

  • Hello@lotuscommunity.org.vn
  • https://www.facebook.com/lotuscommunity

còn 100 cuốn

Danh mục: