Thư viện ảnh Lotus Community

Từ 2015 đến 2018, Lotus Community được xây dựng và vận hành dưới hình thức là một thư viện sách tiếng Anh-tiếng Việt tại Hà Nội. Với sứ mệnh chia sẻ những cuốn sách tiếng Anh chất lượng tốt, những chương trình giáo dục bổ ích và những trò chơi trí tuệ tới tất cả mọi người. Thư viện ảnh này đưa ra những kỷ niệm nổi bật nhất của Lotus diễn ra trong khoảng thời gian này. Dành cho những người bạn, những tình nguyện viên yêu thương của Lotus trong quãng thời gian này nhé! Hi vọng mọi người thích!