Sách giấy mới
tại Lotus Community

Bên cạnh hơn 10,000 cuốn sách giấy hiện có tại thư viện, Lotus Community vẫn đều đặn chuẩn bị những cuốn sách mới để bổ sung định kì vào thư viện cho mọi người ^^ Chúc mọi người đọc sách vui. 🙂

Sách mới tháng 02.2021

Sách mới tháng 01.2021

Sách mới tháng 12.2020

Sách tham khảo

Too much snow

Sách tham khảo

Seasons: winter

Sách về sở thích

Paper crafts for Easter

Sách tham khảo

Mother Teresa

Sách truyện người lớn

Grace