Sách giấy mới
tại Lotus Community

Bên cạnh hơn 10,000 cuốn sách giấy hiện có tại thư viện, Lotus Community vẫn đều đặn chuẩn bị những cuốn sách mới để bổ sung định kì vào thư viện cho mọi người ^^ Chúc mọi người đọc sách vui. 🙂

Sách mới tháng 05.2021

Động vật

Hyena

Sách mới tháng 04.2021

Nghề nghiệp

Zookeepers

Sách mới tháng 03.2021

Mọi thứ vận hành ra sao

Map scales

Mọi thứ vận hành ra sao

Magnet power

Mọi thứ vận hành ra sao

Let’s look at a knife and fork

Mọi thứ vận hành ra sao

Keeping in touch

Mọi thứ vận hành ra sao

Investing

Mọi thứ vận hành ra sao

I use a mouse

Hoạt động (7-9 tuổi)

I’m a scientist: My body

Hoạt động (7-9 tuổi)

Huzzah for spring

Mọi thứ vận hành ra sao

How we use materials: glass

Mọi thứ vận hành ra sao

How toys roll

Mọi thứ vận hành ra sao

How toys roll

Mọi thứ vận hành ra sao

How toys float

Mọi thứ vận hành ra sao

How toys bounce

Mọi thứ vận hành ra sao

Eye know: light

Hoạt động (7-9 tuổi)

Energy

Hoạt động (7-9 tuổi)

Doodle jump