Sách giấy mới
tại Lotus Community

Bên cạnh hơn 10,000 cuốn sách giấy hiện có tại thư viện, Lotus Community vẫn đều đặn chuẩn bị những cuốn sách mới để bổ sung định kì vào thư viện cho mọi người ^^ Chúc mọi người đọc sách vui. 🙂

Sách mới tháng 08.2021

Sách học và hoạt động

Spelling- 5

Sách học và hoạt động

Words gone wild

Sách mới tháng 07.2021

Mọi thứ vận hành ra sao

Why does electricity flow?

Mọi thứ vận hành ra sao

What does it weigh?

Mọi thứ vận hành ra sao

What are atoms?

Mọi thứ vận hành ra sao

Silicon

Mọi thứ vận hành ra sao

Phosphorus

Sách mới tháng 06.2021