Sách giấy mới
tại Lotus Community

Bên cạnh hơn 10,000 cuốn sách giấy hiện có tại thư viện, Lotus Community vẫn đều đặn chuẩn bị những cuốn sách mới để bổ sung định kì vào thư viện cho mọi người ^^ Chúc mọi người đọc sách vui. 🙂

Sách mới tháng 12.2022

Sách truyện người lớn

Armageddon

Sách mới tháng 11.2022

Hành tinh của chúng ta

What’s the Earth made of

Động vật

Ocean life

0-2 tuổi

I can

Sách mới tháng 06.2022

Sách mới tháng 03.2022

Con người và văn hóa

Who built the pyramids

Đất nước và khám phá

The world of pirates

3-6 tuổi

Olivia

Con người và văn hóa

Lift and look: Egypt

Đất nước và khám phá

Insiders: Egypt

Đất nước và khám phá

Ancient Egypt

Con người và văn hóa

100 facts on ancient Egypt

Sách mới tháng 12.2021

Con người và văn hóa

William Shakespeare

Con người và văn hóa

Vikings

Con người và văn hóa

Victorians

Con người và văn hóa

Victorians

Con người và văn hóa

Tudors

Con người và văn hóa

The United Kingdom today

Con người và văn hóa

The Tudors

Con người và văn hóa

The Romans

Con người và văn hóa

The Roman colosseum

Con người và văn hóa

Sweaty suits of armor

Con người và văn hóa

Samurai

Con người và văn hóa

Romans

Con người và văn hóa

Pirates

Con người và văn hóa

Mo Willems

7-9 tuổi

Lucky