Sách nói – Read-along video 
tại Lotus Community

Read-along video là một dự án của Lotus Community bắt đầu từ năm 2019. Với mong muốn hỗ trợ mọi người, tự tin hơn khi đọc những cuốn sách bằng tiếng Anh, toàn team Lotus muốn “thổi hồn” và làm cho những cuốn càng thêm sức sống mới để mọi người có thể tiếp cận được với những cuốn sách tuyệt vời này. Mọi người hãy nghe hoặc xem và đọc cùng Lotus nhé!

0-6 tuổi

Read-along video
Read-along video
Read-along video
Read-along video
Read-along video
Read-along video
Read-along video
Read-along video
Read-along video
Read-along video
Read-along video

7-9 tuổi

Read-along video
Read-along video
Read-along video
Read-along video
Read-along video
Read-along video
Read-along video
Read-along video
Read-along video
Read-along video
Read-along video
Read-along video
Read-along video
Read-along video
Read-along video
Read-along video
Read-along video
Read-along video
Read-along video
Read-along video

10-12 tuổi

Các bạn có muốn đọc hay nghe thêm sách không?

Với hơn 10,000 cuốn sách giấy, sách read-along, sách ebook tại Lotus. Lotus hi vọng các bạn có thể tìm thấy những cuốn mà các bạn thích nhé ^^